تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - كابوس...

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

كابوس...

كابوس از همین جا شروع می شود...


از همین لحظه كه بیدارم!


بیدار ولی منگ، روبروی دردهایی كه منبسط میشوند...


حجیم و نمدار!


"كابوس از سیاهی چشمهای تو آغاز می شود"


ای سایه مهربان پشت پنجره،


كابوس همان هراس نماندنت بود!


دلهره نه در خوابِ تنهایی،


كه در بیداریِ آغوش تو آغاز شد!


مرگ از غمِ غمدار بودنت سرشار است.


لرزه از پیچِ موهای تو به رعشه می افتاد!


من امشب بیدارم، كابوس ندیدم ولی...


غرق در كابوس ندیدنت


http://funkade.org/wp-content/uploads/2013/10/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-4.jpg

 [ سه شنبه 8 بهمن 1392 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]