تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - شـ ـوق حـضـ ـورت...

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

شـ ـوق حـضـ ـورت...

دارد بــ ــرف مــ ـــی آیــ ـــد.....

در گــ ــوش دانـــ ــه های بــ ــرف....

نـ ـام تـ ـو را زمـ ـزمـ ـه خـ ـواهـ ـم کـ ـرد...

تـ ـا بــ ـرف زمـستـ ـانـ ـی از شـ ـوق حـضـ ـورت...

بـهــ ـار را لـمـ ـس کـنـ ـد...

http://blacksmith.ir/weblog/8610/snow.jpg


[ سه شنبه 10 دی 1392 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]