تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - قـ ــایـــقــ ـت جــ ـــا دارد؟؟؟؟؟؟؟

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

قـ ــایـــقــ ـت جــ ـــا دارد؟؟؟؟؟؟؟


قایق کاغذی منتـ ـو کــجــایـ ـی سـهـ ـراب؟؟؟؟


آب را گـ ـل کـ ـردنــد....


چــشـ ـم هـ ـا را بــستـ ـنـد وچـ ـه بـ ـا دل کـ ـردنـ ـد....


وای سـهـ ـراب کـ ـجـ ـایـ ـی آخـ ـر؟؟؟؟


زخـ ـم هـ ـا بـ ـر دل عــاشـ ـق کـ ـردنــ ـد....


خـ ـون بـ ـه چـ ـشمــان شـ ـقـــایـ ـق کـ ـردنـ ـد....


تـ ـو کــجـ ـایـ ـی سـ ـهـ ـراب؟؟؟؟؟


کـ ـه هــمــیـ ـن نـ ـزدیـ ـکـــی،عـ ـشـ ـق را دار زدنـ ـد....


هــمـ ـه جـ ـا سـ ـایـ ـه دیـ ـوار زدنـ ـد....ای سـ ـهراب تـ ـو کـجـ ـایـ ـی کـ ـه بــبـ ـینــی حـ ـالا دلــخـ ـوشـ ـی مـثـ ـقـ ـالــ ـی ســـ ــت...


دل خــ ــوش ســ ـــیری چــ ـنــد؟؟؟


صــ ــبر کــ ـن ســ ـــهـ ــراب....


قـ ــایـــقــ ـت جــ ـــا دارد؟؟؟؟؟؟؟برچسب ها:قـ ــایـــقــ ـت جــ ـــا دارد؟؟؟؟؟؟؟، مطلب عاشقانه، سیری چند؟،
[ پنجشنبه 14 شهریور 1392 ] [ 09:58 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]