تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - وقـتــ ـی دلــ ــم تـنـگــ مــی شـ ــود....

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

وقـتــ ـی دلــ ــم تـنـگــ مــی شـ ــود....

وقـتــ ـی دلــ ــم تـنـگــ مــی شـ ــود


وقـتـ ـی دــلـ ـم مـ ـی گـ ـیــرد


چـ ـشـ مهـایم را مـ ـی بـنـدم


و گـ ـذرزمـ ـان را بــه رویـ ـا ی خـ ـیـال مـ ـی سپـ ـارم


آنـ ـجـا كـ ـه نـسـ ـیم صـ ـبـح و طـ ـلـوع خـ ـورشـ ـید


ازآن سـ ـوی اقـ ـلـیـم  پـ ـرنـده هــای عاشـ ـق مـ ـی رسـ ـنـد


چـ ـه فـ ـرقـی مـ ـی كـ ـنـد؟!!


مـ ـهـم احـ ـسـاس اسـ ـت


كـ ـه انـ ـتـظـار را در قـ ـلبـم تـ ـداعــ ـی مـ ـی كـ ـند


حـ ـالا دیـ ـگر پـ ـروانـه هـ ـای


لای دفـ ـتـرچـ ـهء زمـ ـزمـه هــای دلـ ـتنـگی هـایـم هـم


شـ ـاعرشـ ـده انـد
برچسب ها:دفترچه ی دلتنگی، شاعر، پرنده، تنهایی،
[ سه شنبه 12 شهریور 1392 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]