تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - פֿـבاجـوלּ میــבونـے...

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

פֿـבاجـوלּ میــבونـے...


פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے...


میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے....


هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ...


یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے...؟!


یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ ...


همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے...؟!


انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے...؟


פֿـבاجـوלּ میــבونـے...


ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ؟؟؟


http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Namayeshe%20Ehsas%2013/5.jpgبرچسب ها:خدا، تنهایی، خدا بودم، بغض،
[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 11:05 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]