تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - بغض

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...


من به یادت بودم

اما تو بی احساس
به من و احساسم
لگد زدی باز
یادم از یادت رفت
بی صدا قلبم مرد
من شدم تنهاتر
خاطراتت را غم برد

بی هوس عاشق بود
این دل بیچاره ام
بی خداحافظ بود
رفتنت از پیشم
دور میشی و من
بی صداتر میشم

به تو مدیونم من
عشق رو یادم دادی
عاشقت بودم من
تو به بادم دادی
...